Privacy Policy

Nederlands

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Van Poecke & Zn bvba. U dient zich ervan bewust te zijn dat Van Poecke & Zn bvba niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Van Poecke & Zn bvba respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoon- of bedrijfsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Van Poecke & Zn bvba of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Van Poecke & Zn bvba of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Van Poecke & Zn bvba of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

ENGLISH

We are aware of the trust that you put in our organisation. Therefore we see it as our responsibility to safeguard your privacy. On this page we will show you what type of data we are collecting when you use our website, why we collect this data and how we use this to improve your user experience. This way it becomes crystal-clear to you how we operate.

This privacy policy is applicable to the services of Van Poecke & Zn bvba. You need to be aware of the fact that Van Poecke & Zn bvba is not responsible for the privacy policy of other websites and sources. By using this website you agree to the acceptance of this privacy policy.

Van Poecke & Zn bvba repects the privacy of all users of her website and makes sure that the personal information you are providing us with will be handled with care and confidentiality.

Our use of collected data

Using our services

When you apply to any one of our services, we will ask you to provide us with personal or company data. This data will be used to execute the service. The data will be stored on secure, private servers of Van Poecke & Zn bvba or those of a third party. We will not combine this data with other personal data that is in our possession.

Communication

When you are sending us an email or other forms of correspondence, it is possible that we will put these messages in storage. At times we will ask for your personal information if it is relevant to a specific situation. This makes it possible to process your questions and answer your requests. This data will be stored on the private servers of Van Poecke & Zn bvba or on those of a third party. We will not combine this data with other personal data that is in our possession.

Cookies

We are collecting data for research in order to gain better insights into the online behaviour of our clients so we can adjust our services accordingly.

This website uses “cookies” (text files which are stored on your computer) to help our website analyse user behaviour on the site. Cookie generated information about the use of the website may be transferred to private and secure servers of Van Poecke & Zn bvba or to those of a third party. We will use this information to keep track of how you are using the website, draft rapports on the activities on the website, and other services in relation to website activity and internet usage.

Third parties

The information is not shared with third parties. In a few cases information may be shared internally. Our employees are obligated to respect the confidentiality of your data.